SPOTSCAN+ คืออะไร?

เป็นแอปพลิเคชั่นที่ผสมผสานความเชี่ยวชาญด้านผิวหนังเข้ากับปัญญาประดิษฐ์ (AI) ใช้การวิเคราะห์ภาพทางวิทยาศาสตร์ 6,000 กว่าภาพของชายและหญิงที่มีสภาพผิว และระดับความรุนแรงของปัญหาสิวที่แตกต่างกันออกไป

คุณสามารถรับเคล็ดลับและผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับคุณเมื่อสแกน QR Code บนมือถือเพื่อเริ่มวิเคราะห์ผิว

SPOTSCAN+ ใช้ยังไง?
การวินิจฉัยผิวโดยผู้เชี่ยวชาญ ง่ายๆ เพียง 3 ขั้นตอน

/-/media/project/loreal/brand-sites/lrp/apac/th/simple-page/spotscanplus/v3-images/lrpspotscanlandingpagestep1ok1.jpg


ถ่ายรูปเซลฟี่ 3 รูป

ถ่ายเซลฟี่ 3 รูป

ถ่ายเซลฟี่ 3 รูปมือถือ (ด้านหน้า หน้าซ้าย หน้าขวา) และตอบคำถามเกี่ยวกับสภาพผิวของคุณ
/-/media/project/loreal/brand-sites/lrp/apac/th/simple-page/spotscanplus/v3-images/lrpspotscanlandingpagestep2ok2.jpg


ผลลัพธ์ของคุณ

ผลลัพธ์ของคุณ

SPOTSCAN+ จะวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของปัญหาผิว: จาก 0-5
/-/media/project/loreal/brand-sites/lrp/apac/th/simple-page/spotscanplus/v3-images/lrpspotscanlandingpagestep3ok.jpg


การดูแลผิวประจำของคุณ

การดูแลผิวประจำของคุณ

เมื่อรู้ผลการวิเคราะห์ผิวแล้ว Spotscan จะช่วยแนะนำวิธีการดูแลที่เหมาะกับผิวของคุณ